Медичні огляди, медичні довідки, санітарні книжки

В поліклініці ЦМПтаР ДАХК «Артем» Ви можете швидко та без черг пройти медичний огляд та отримати необхідну Вам медичну довідку.

Медичні огляди працівників проводять згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246.

Порядок проведення медичних оглядів визначає процедуру проведення попереднього (під час приймання на роботу) та періодичних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників, які зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року.

Вимоги Порядку проведення медичних оглядів з багатьох питань відповідають трудовому законодавству. Зокрема, стаття 24 КЗпП України забороняє укладання трудового договору із громадянином, якому запропонована робота протипоказана за станом здоров’я згідно з медичним висновком.
Порядок проведення медичних оглядів передбачає два види медичних оглядів:
— попередній;
— періодичний
.
Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:
– визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
– виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Для проходження медичного огляду працівник пред’являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред’являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою.

Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 Лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводились під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за медичною допомогою, можуть ураховуватись при проведенні медоглядів, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медогляду.

На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника.

№ п\п Назва довідки Форма
1 Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування 070/о
2 Медична довідка на дитину, яка відїжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 079/о
3 Санаторно-курортна карта 079-1/о
4 Медична довідка (лікарський консультативний висновок) для абітурієнтів, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації 086/о
5 Довідка про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І-ІУ рівнів акредитації, про хворобу, карантин та інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад 095/о
6 Медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника (праця в шкідливих умовах)
7 Медична довідка для відвідування басейну, сауни, спортивної секції
8 Консультативний висновок спеціаліста 028/о
Послуги Вартість, грн
Виписка дублікатів медичних довідок 90,00
Оформлення угод і калькуляції до них 415,00
Оформлення санаторно-курортної карти 250,00
Оформлення довідки в басейн 150,00
Оформлення документації на ВТЕК 500,00
Оформлення амбулаторної карти 50,00
Заповнення медичної документації 170,00
Супроводження пацієнта куратором 70,00
Супроводження групи (десять пацієнтів) куратором 200,00

Телефони для довідок: 489-59-19, 483-74-30, 050 104-55-43

Порядок проведення медичних оглядів та перелік необхідних клінічних, лабораторних та інших досліджень, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

Щоб пройти медичну комісію – необхідно зателефонувати за номером 489-59-19 /483-74-30 та записатися на прийом.

team of doctors
У нас – помірні ціни та висока якість. Чекаємо на Вас!