Профпатологія

Професійні медичні огляди в Києві

В поліклініці ЦМПтаР ДАХК «Артем» Ви можете швидко та без черг пройти медичний огляд.

Вартість послуг, грн.

Код пос.Назва медичної послугиОдиниця виміруЦіна, грн ПДВ, грнЦіна з ПДВ, грн
493Профогляд профпатолога профогляд62.512.575
9Профогляд гінекологапрофогляд37.57.545
10Профогляд дерматовенерологапрофогляд29.175.8335
11Профогляд невропатологапрофогляд41.678.350
12Профогляд отоларингологапрофогляд33.336.6740
13Профогляд офтальмологапрофогляд70.8314.1785
14Профогляд терапевтапрофогляд41.678.3350
15Профогляд урологапрофогляд45.839.16755
16Профогляд хірургапрофогляд33.336.6740
567Профогляд ендокринологапрофогляд501060
549Огляд фельдшераогляд501060

Медичні огляди працівників проводять згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246.

Порядок проведення медичних оглядів визначає процедуру проведення попереднього (під час приймання на роботу) та періодичних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників, які зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року.

Порядок проведення медичних оглядів передбачає два види медичних оглядів:

  • попередній;
  • періодичний
  • .

Попередній медичний огляд

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

  • визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Періодичні медичні огляди

Періодичні медичні огляди проводять з метою:

  • своєчасного виявлення в працівників ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних і виробничо-обумовлених захворювань;
  • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • вирішення питань щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • розроблення індивідуальних і групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для працівників, які за наслідками медичного огляду належать до групи ризику;
  • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Для проходження медичного огляду працівник пред’являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред’являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою.

Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 Лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводились під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за медичною допомогою, можуть ураховуватись при проведенні медоглядів, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медогляду.

Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових методів обстеження. Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, дає висновок щодо стану здоров’я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній професії та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи. На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника.

Телефони для довідок: 489-59-19,483-74-30

Щоб пройти медичну комісію – необхідно зателефонувати за номером 489-59-19 /483-74-30 та записатися на прийом.

team of doctors
У нас – помірні ціни та висока якість. Чекаємо на Вас!