Біохімічний аналіз крові

Біохімічні дослідження в Києві

Загальний біохімічний аналіз крові включає необхідний перелік тестів, що дозволяють оцінити загальний стан організму та виключити приховані захворювання. Зазвичай його називають “біохімія крові” або “базова біохімія”. Стандартний біохімічний аналіз крові включає низку показників, що відображають стан білкового, вуглеводного, ліпідного та мінерального обміну, а також активність деяких ключових ферментів сироватки крові.

До стандартного комплексу біохімічного дослідження входить

  • Спільний білок – сумарна концентрація білків, що знаходяться в крові
  • Аспартамінотрансфераза (АСТ) – клітинний фермент, який бере участь в обміні амінокислот
  • Аланінамінотрансфераза (АЛТ) – показник поряд з АСТ використовується в медичній практиці для лабораторної діагностики пошкоджень печінки
  • Білірубін загальний – жовчний пігмент. Бере участь у оцінці функції печінки та жовчовивідних шляхів
  • Креатинін, сечовина – кінцеві продукти білкового обміну. Оцінка функції печінки та нирок
  • Холестерин загальний – скринінговий тест для оцінки ліпідного обміну та ризику розвитку атеросклерозу
  • Сироваткове залізо – входить до складу гемоглобіну. Зниження свідчить про розвиток залізодефіциту – найчастішу причину анемії
  • Глюкоза – показник вуглеводного обміну, вмісту цукру в крові

Розшифровка показників лабораторних біохімічних досліджень

Розшифровка біохімічного аналізу крові – це порівняння отриманих результатів із нормальними показниками (референсними значеннями). Норми показників у жінок та чоловіків за рядом показників можуть відрізнятися, крім того, деякі значення залежать від віку пацієнта.

У різних лабораторіях можуть застосовуватись різні методи дослідження. Щоб оцінка результатів була коректною, слід проходити дослідження в одній і тій же лабораторії, одночасно. Порівняння таких досліджень буде більш порівнянним.

Вартість послуг, грн.

Код пос.Назва медичної послугиОдиниця виміруЦіна, грн
49АЛТ (Аланінамінотраесфераза)дослідження90
50АСТ(Аспартатамінотрансфераза)дослідження90
67Визначення протромбінового часу в капілярній кровідослідження70
69Визначення фібриногену в плазмі крові вагомим методомдослідження30
70Визначення фібриногену "Б" з бетанафтоломдослідження30
71Визначення гематокритудослідження30
73Визначення розчинних комплексів фібринономерів (етанолів тест)дослідження20
К2Коагулограма (67,68,69,70,71,73)дослідження300
788Д-димердослідження260
К6Печінкові проби (49,50,30,658,53,55)дослідження570
56Альфа-амілазадослідження90
657Визначення панкреатичної амілазидослідження210
57Альбуміндослідження80
30Білірубін загальнийдослідження100
658Визначення прямого білірубінудослідження100
29Білок загальнийдослідження90
55Гамма-глутамілтрансфераза(ГГТ)дослідження100
37Глюкозадослідження100
659Тест толерантності до глюкозидослідження300
426Експрес-аналіз глюкози в крові (глюкометрія)дослідження115
41Залізо сироватковедослідження90
31Кальцій загальнийдослідження90
32Креатининдослідження90
54Креатинфосфокіназа(КФК)дослідження90
38Лактатдегідрогеназа(ЛДГ)дослідження90
551Ліпазадослідження175
53Лужна фосфатазадослідження90
33Сечовинадослідження90
34Сечова кислотадослідження90
К5Ниркові проби (32,33,34)дослідження270
42Холінестеразадослідження70
team of doctors
У нас – помірні ціни та висока якість. Чекаємо на Вас!